PHẦN MỀM VÀ VĂN BẢN

1. PHẦN MỀM ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN: Đang cập nhật…
2. VĂN BẢN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
- Mẫu ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ (link file kèm theo)
- Mẫu ĐĂNG KÝ MUA NHÀ (link file kèm theo)
- Mẫu HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (link file kèm theo)
- Mẫu GIẤY GIỚI THIỆU (link file kèm theo)
- Mẫu HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CHKD (link file kèm theo)
- Mẫu BIÊN BẢN ĐÓNG TIỀN THUÊ NHÀ
- Mẫu BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
- Mẫu HỢP ĐỒNG TIẾP THỊ MÔI GIỚI BĐS
- Mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ
- Mẫu HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
- Mẫu HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ
- Mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

Mọi thông tin cần giải đáp mời bạn liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CP AUTOMATIC VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 2 – Số nhà 51 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: Khotinchinhchu.vn@gmail.com
Hotline: 093 849 8888 - 078 372 5555